5 เทคนิค ซื้อประกันรถยนต์ให้ได้เบี้ยประกันคุ้มค่าสูงสุด

5 เทคนิค ซื้อประกันรถยนต์ให้ได้เบี้ยประกันคุ้มค่าสูงสุด

        การทำประกันรถยนต์ เปรียบเสมือนเบาะรองรับผู้เอาประกันหากเกิดความสูญเสีย หรือ เสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งผู้โดยสารอยู่ในรถยนต์ และบุคคลบุคคลภายนอก โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง หรือที่เรียกว่าเบี้ยประกันภัย ให้กับผู้รับประกันภัย และยังมีการต่อประกันภัยรถยนต์ทุก ๆ ปี เพื่อความคุ้มครองต่อเนื่อง ซึ่งเบี้ยประกันและความคุ้มครองที่จะได้รับ ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ผู้เอาประกันเลือกทำไว้ ส่งผลให้ค่าความเสียหายทั้งหมด ผู้เอาประกันไม่ต้องรับผิดชอบ ทางบริษัทประกันจะเข้ามารับผิดชอบแทน    สำหรับผู้ที่มีประวัติดีไม่เคยแจ้งเคลมส่งซ่อม หรือ เกิดความเสียต่าง ๆ  เกี่ยวกับรถยนต์ คุณรู้หรือไม่  ว่าสามารถรับส่วนลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์จากบริษัทประกันภัยได้ด้วย 5 เทคนิก  ดังต่อไปนี้ 

 1. ส่วนลดประวัติดี

ส่วนลดประวัติดี คืออะไร   ถ้าพูดแบบง่าย ๆ  ส่วนลดประวัติดี คือ การที่ประกันรถยนต์ไม่เคยเคลม หรือ เราไม่เคยเป็นฝ่ายผิดในปีที่ผ่านมา

        เมื่อเราเลือกต่อประกันรถยนต์กับบริษัทประกันเดิม ก็จะได้รับส่วนลดประวัติดีนั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำ ประกันชั้น1 จะได้รับส่วนลดประวัติดีในกรณีที่ไม่มีเคลม  ประกันรถยนต์2+  ประกันรถยนต์3+   จะมีส่วนลดประวัติดีให้เฉพาะบางบริษัทประกันภัยเท่านั้น !

        เช่น นาย 1 ทำประกันรถยนต์กับบริษัทวิริยะ ปีที่แล้ว นาย 1  ไม่เคยแจ้ง เคลมประกัน หรือว่าเป็นฝ่ายผิดเลยสักครั้ง ทำให้ในปี ต่อประกันรถยนต์  นาย 1 ก็จะได้รับส่วนลดประวัติดีจากประกันคุ้มภัยนั่นเองครับ

วิธีการคำนวณส่วนลดประวัติดี ส่วนใหญ่บริษัทประกันภัยจะคิดคำนวณจากฐานเบี้ยประกัน รวมถึงประวัติการขับขี่ในปีที่ผ่านมา หากถามว่าเบี้ยประกันภัยในปี ๆ นึงจะลดลงไปเท่าไหร่ ก็คงไม่สามารถบอกได้แบบเป๊ะ ๆ แต่ที่แน่ ๆ ส่วนลดประวัติดี ช่วยลดค่าเบี้ย        ประกันภัยได้สูงสุดถึง 50% แถมยังใช้เป็นวิธีลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้อีกด้วย ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

  • ไม่มีเคลมประกันในปีแรก ได้ส่วนลดประวัติดี 20%
  • ไม่มีเคลมประกันในปีที่ 2 ติดต่อกัน ได้ส่วนลดประวัติดี 30%
  • ไม่มีเคลมประกันในปีที่ 3 ติดต่อกัน ได้ส่วนลดประวัติดี 40%
  • ไม่มีเคลมประกันในปีที่ 4 ติดต่อกันขึ้นไป ได้ส่วนลดประวัติดี 50%

    2. ติดกล้องหน้ารถ ได้ส่วนลดเบี้ยประกัน 5-10%

        เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงเห็นสมควรออกประกาศดังกล่าว

        รวมถึงได้เผยแพร่คำสั่งนายทะเบียนในเรื่องดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน จึงส่งเสริมให้เจ้าของรถมีการติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์ อันเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการตรวจสอบวินัยจราจร อีกทั้ง ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญ ในการยืนยันถึงการกระทำความผิดจากการใช้รถยนต์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  สำหรับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียน ที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้บริษัทให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ โดยรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องหน้ารถ ต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องคันเอาประกันภัย ในเวลาทำสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย

  3. ทำประกันรถแบบระบุผู้ขับขี่ 

        ประกันรถยนต์ แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ คือ การระบุชื่อบุคคลที่เป็นผู้ใช้รถลงในกรมธรรม์ โดยสามารถระบุได้สูงสุด 2 คน เนื่องจากการระบุผู้ขับขี่ที่แน่นอน ทำให้ความเสี่ยงภัยลดลง การระบุผู้ขับขี่จึงมีส่วนลด ทำให้เบี้ยถูกลง การระบุผู้ขับขี่แบ่งความเสี่ยง และให้ส่วนลดตามช่วงอายุ ดังนี้ อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป เสี่ยงน้อยสุด ส่วนลดมาก

ประกันที่ต้องจ่ายในแต่ละปีก็จะลดลงจากราคาปกติ 5-20% ตามช่วงอายุของผู้ขับขี่ที่ระบุ ดังนี้

  • อายุ 25-35 ปี ส่วนลดเบี้ย 10%
  • อายุ 36-50 ปี ส่วนลดเบี้ย 15%
  • อายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนลดเบี้ย 20%     

4. เลือกแผนที่มีความเสียหายส่วนแรก  Deductible

        ดีดักทิเบิ้ล (Deductible) คือค่าเสียหายส่วนแรก ที่เราตกลง และสมัครใจจ่ายให้กับบริษัทประกันตั้งแต่ตอนซื้อกรมธรรม์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และต้องการเคลมรถเรา (ซ่อมรถเรา) เนื่องจากเราเป็นฝ่ายผิด และมีคู่กรณี ซึ่งจำนวนที่ต้องจ่ายจะเป็นไปตามที่เราตกลงกับบริษัทไว้ ส่วนมากจะอยู่ที่ 2,000-5,000 บาท (จำนวนตรงนี้จะมีระบุอยู่ในกรมธรรม์ของเรา)

        ค่าเสียหายส่วนแรก ดีดักทิเบิ้ล (Deductible) นี้ เอาไปลดค่าเบี้ยประกันได้ ! ส่วนมากจะลดเท่าจำนวนที่เราทำค่าเสียหายส่วนแรกไว้ เช่น ค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท เบี้ยประกันก็ลดไป 5,000 บาทเช่นกัน หรือตามเงื่อนไขบริษัทประกันภัยนั้นๆ กำหนด  

5.สมัครสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์เพื่อ รับส่วนลดตลอดชีพ คลิ๊กเลย

         แค่สมัครสมาชิกกับเรา ก็ซื้อประกันภัยในราคาสมาชิก หักส่วนลดได้ทันทีตลอดชีพ

        เช่น ถ้าสมัครแล้ว หากต้องการประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 จะได้ส่วนลด 12% สมมุติเบี้ยประกัน 20,000 บาท คุณจะได้ส่วนลด 2,400 บาท เงินส่วนลดตรงนี้ คุณสามารถหักได้เลย ส่วนที่เหลือ 17,6000 บาท สามารถโอนเข้าศรีกรุงโบรคเกอร์ หรือโอนเข้าบริษัทประกันภัย 

        ซื้อเงินสดได้ส่วนลดสูง สามารถซื้อเงินผ่อนไม่เสียดอกเบี้ย ได้สูงสุดถึง 10 งวด   

สนใจสมัครซื้อประกันรถยนต์ คลิ๊กเลย

         ศรีกรุงโบรคเกอร์ เป็นโบรคเกอร์ประกันครบวงจร ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 48 แห่ง มีพันธมิตร มากกว่า 50 บริษัท มีพนักงานประจำที่จะคอยสนับสนุนนายหน้าประกันภัย มากกว่า 600 คน มีบริการเช็คเบี้ย แจ้งงาน 7 วัน 24 ชั่วโมง มีระบบฝึกอบรมมากกว่า 20 หลักสูตร ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะในต่านต่างๆ อย่างครองคลุม

         ศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นหนึ่งในโบรคเกอร์ ที่ คปภ.คัดเลือก ให้เป็นโบรคเกอร์ดีเด่น 2 ปีซ้อน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร มีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมทั้งดำเนินธุกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาล

         นอกจากนี้ ศรีกรุงโบรคเกอร์ยังมีแผนการตลาดที่สุดยอด ไม่บังคับยอดขาย ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่มีลง สามารถรับรายได้เดือนละเป็นแสนบาท/เดือน จากการสร้างและบริหารทีมขาย ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทในด้านตางๆ ตลอดจนความเป็นเลิศและความทุ่มเทในการให้บริการลูกค้า ศรีกรุงโบรคเกอร์จึงเป็นตัวเลือกแรกๆ สำหรับที่ต้องการจะทำธุรกิจประกันภัย

ไม่มีประสบการณ์ หรือทำงานประจำ ก็ทำธุรกินี้ได้ ไม่มีหน้าร้าน ก็ทำธุรกิจนี้ได้ เราสอนทำธุรกิจฟรี สมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ เพื่อซื้อประกันราคาสมาชิก รับส่วนลดตลอดชีพ โทร 0936570803