แบบฟอร์มสมัครสมาชิกออนไลน์ บริษัท ศรีกรุงโบรเกอร์ จำกัด

ข้อมูลส่วนตัว

สถานที่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อ และจัดส่งเอกสาร

เลขที่ *

ข้อมูลธนาคาร

อาชีพ

ชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์

บัตรอนุญาตนายหน้า

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง

เอกสารการสมัคร [โปรดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ ผ่าน Line : 0925295444 หรือ email cheeriw.8@gmail.com

1. บุคคลธรรมดา

 • 1.1 สำเนาบัตรประชาชน *
 • 1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 • 1.3 สำเนาบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)
 • 1.4 สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)
 • 1.5 ภ.พ.20 (สำหรับบุคคลจด VAT)

2. นิติบุคคล

 • 2.1 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ *
 • 2.2 ภ.พ.20 *
 • 2.3 หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน*
 • 2.4 สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ (ถ้ามี)
 • 2.5 สำเนาบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)
 • 2.6 สำเนาบัตรนายหน้า (ถ้ามี)

3. ชาวต่างชาติ

 • 3.1 สำเนา Passport *
 • 3.2 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี *
 • 3.3 สำเนาบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)


เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกทั้งหมด สามารถถ่ายรูปและส่งไลน์ได้ ที่ Line ID : 0925295444

ติดปัญหาใดๆ กรุณาติดต่อทีมงาน คุณณัฐกิตติ์ ศิริวัฒนพงศ์ โทรศัพท์ 0925295444
ท่านจะได้รับรหัสสมาชิก เพื่อซื้อประกันภัยจาก 35 บริษัท หักส่วนลดได้ทันที หรือทำธุรกิจเต็มรูปแบบได้ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเอกสารครบ