27,228
01:40:คุณจุฑามณี เนียนสันเทียะ
23:41:คุณโยธิน
23:28:คุณสมเกียรติ รักษ์กล้วยไม้
22:40:คุณMatthewphica
22:27:คุณมัทนา? บ็ญละ
21:39:คุณนายพรสวรรค์ จินพุทธ
20:57:คุณธนลักษณ์ รัตนไพโรจน์
20:37:คุณGeorgeThymn
19:40:คุณนายวิจิตร เหลาภา
19:22:คุณวีระยุทธ ทรัพย์สำเนียง
18:37:คุณรุจิรา ทินบูรณ์
18:35:คุณครรชิตพล คำภูคำ
18:04:คุณเอกชัย ย้อนใจทัน
17:35:คุณWilliamanind
16:37:คุณพิชชาลักษณ์ อุไรรัตน์อารีกุล