การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตลาดประกันภัย ด้วย Martech

             Marketing Technology หรือ MarTech คือ การทำการตลาดในรูปแบบใหม่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนสำคัญในการทำการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลของคู่แข่ง

             MarTech เป็นซอฟต์แวร์ที่นักการตลาดใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการตลาดและทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการวางแผน ดำเนินการ และวัดผลแคมเปญตลอดจนกลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ โดยพื้นฐานแล้ว เครื่องมือนี้ช่วยทำให้งานของนักการตลาดง่ายขึ้น

             Martech คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการและกลยุทธ์ทางการตลาด ช่วยให้นักการตลาดประกันภัยทำงานที่น่าเบื่อหน่ายโดยอัตโนมัติ รวบรวมข้อมูล และตัดสินใจอย่างรอบรู้ ด้วยความช่วยเหลือจาก Martech นักการตลาดประกันภัยสามารถระบุผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและสร้างแคมเปญเฉพาะบุคคลซึ่งกำหนดเป้าหมายความต้องการของพวกเขาได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ Martech สำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการกำหนดเป้าหมาย เช่นเดียวกับการสร้างแคมเปญอัตโนมัติที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม การใช้มาร์เทคในการตลาดประกันภัยสามารถช่วยให้บริษัทต่างๆ เพิ่ม ROI และเพิ่มผลกำไรได้สูงสุด

ประโยชน์ของ Martech และทำไมต้องใช้ Martech

 1. ประหยัดเวลา: การใช้ Martech ช่วยลดเวลาในการสร้างและตรวจสอบข้อมูลการตลาด เช่น การสร้างและตรวจสอบเว็บไซต์ โฆษณาออนไลน์ และการติดตามผลการตลาด ซึ่งทำให้ผู้ตลาดสามารถใช้เวลาน้อยลงในการดูแลและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของพวกเขา
 2. ประหยัดค่าใช้จ่าย: การใช้ Martech ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสร้างและดำเนินการกิจกรรมตลาด เช่น การใช้เครื่องมือ SEO เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและการแสดงผลในการค้นหาของเว็บไซต์ การสร้างและเผยแพร่เนื้อหาตลาด และการจัดการกับโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น

 3. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า : การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจการตลาด โดย Martech ช่วยให้ผู้ตลาดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก social media หรือการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์และทำนายพฤติกรรมลูกค้า

 4. สามารถวิเคราะห์ผลการตลาด: การวิเคราะห์ผลการตลาดเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงและวางแผนการตลาดในอนาคต โดย Martech ช่วยให้ผู้ตลาดสามารถวิเคราะห์ผลการตลาดได้ง่ายและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ผลของแคมเปญโฆษณา หรือการใช้ระบบการติดตามผลการตลาด (Marketing Analytics)

             Martech เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถช่วยให้ธุรกิจขยายฐานลูกค้าและเพิ่มผลกำไร ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวของเครื่องมือมาร์เทค ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับปรุงความพยายามทางการตลาดโดยทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติ สร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการใช้ประโยชน์จากมาร์เทค ธุรกิจสามารถประหยัดเวลาและเงินในขณะที่ยังคงให้ผลลัพธ์คุณภาพสูง นอกจากนี้ มาร์เทคยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้นและมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้า ซึ่งจะทำให้พวกเขากลับมาซื้อซ้ำอีก

ประเภทของ Martech

 1. Advertising & Promotion คือ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างและแสดงโฆษณาในการโปรโมทสินค้าหรือบริการขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อออนไลน์ เช่น ระบบโฆษณา Google Ads, Facebook Ads ซึ่งช่วยให้การโปรโมทสินค้าหรือบริการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหรือใช้สื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและแนวโน้มการใช้งบประมาณที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณาและโปรโมทสินค้าหรือบริการขององค์กรได้ดีขึ้น
   
 2. Content & Experience คือ หมวดหมู่หนึ่งของ Martech ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและจัดการเนื้อหาและประสบการณ์ที่มีการสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตลาด และเพิ่มความสนใจของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหา (Content Creation Tools) เช่น Canva, Adobe Creative Cloud หรือโปรแกรม WordPress เพื่อสร้างและจัดการเนื้อหา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเชิงภูมิศาสตร์ (Geospatial Technology) เพื่อสร้างประสบการณ์ในการตลาดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้ง อีกทั้งยังรวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เพื่อช่วยวิเคราะห์และสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม 
   
 3. Social & Relationships Social & Relationships ใน Martech หมายถึง การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ เพื่อจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และความสนใจกับกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถดูแลและติดตามผลการปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าในแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบจัดการ Social Media ที่ช่วยให้ผู้ดูแลโซเชียลมีเดียสามารถตอบกลับคอมเม้นต์ ข้อความ และการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับลูกค้า ทำให้เพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตลาด
   
 4. Commerce & Sales Commerce & Sales หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อสร้างการติดต่อและเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้าและบริการ โดยรวมแล้วประกอบด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบ Chatbot, ระบบ Payment Gateway ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำการซื้อ-ขายผ่านแชทได้โดยตรง ระบบ E-commerce ที่ช่วยให้การขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้าและบริการให้กับธุรกิจ
   
 5. Martech ประเภท Data มีไว้สำหรับการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจในการปรับแผนการตลาดต่อไป โดยมีเครื่องมือหลากหลายที่ใช้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics software) ซึ่งมีฟังก์ชั่นในการรวบรวม วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูล รวมถึงช่วยในการตัดสินใจในการปรับแผนการตลาดต่อไป โดยมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย เช่น Google Analytics, Adobe Analytics, และ Srikrungexpo ซึ่งช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น
   
 6. Collaboration & Management เป็นหนึ่งในประเภทของ Martech ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันของทีมงาน โดยมีเครื่องมือให้ใช้ที่ช่วยในการจัดการและปรับปรุงความสามารถในการทำงานร่วมกันของทีมงาน ซึ่งประกอบด้วยหลายเครื่องมือ เช่น Google Drive สำหรับการแชร์และจัดการไฟล์เอกสารร่วมกัน, Google Calendar สำหรับการวางแผนตารางเวลาของทีมงาน, Asana หรือ Trello สำหรับการจัดการโปรเจกต์และงานร่วมกัน ซึ่งการใช้เครื่องมือ Collaboration & Management จะช่วยให้ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา รวมถึงช่วยให้การจัดการทรัพยากรและเวลาของทีมงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

         ศรีกรุงโบรคเกอร์ เป็นโบรคเกอร์ประกันครบวงจร ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 48 แห่ง มีพันธมิตร มากกว่า 50 บริษัท มีพนักงานประจำที่จะคอยสนับสนุนนายหน้าประกันภัย มากกว่า 600 คน มีบริการเช็คเบี้ย แจ้งงาน 7 วัน 24 ชั่วโมง มีระบบฝึกอบรมมากกว่า 20 หลักสูตร ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะในต่านต่างๆ อย่างครองคลุม

         ศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นหนึ่งในโบรคเกอร์ ที่ คปภ.คัดเลือก ให้เป็นโบรคเกอร์ดีเด่น 2 ปีซ้อน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร มีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมทั้งดำเนินธุกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาล

         นอกจากนี้ ศรีกรุงโบรคเกอร์ยังมีแผนการตลาดที่สุดยอด ไม่บังคับยอดขาย ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่มีลง สามารถรับรายได้เดือนละเป็นแสนบาท/เดือน จากการสร้างและบริหารทีมขาย ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทในด้านตางๆ ตลอดจนความเป็นเลิศและความทุ่มเทในการให้บริการลูกค้า ศรีกรุงโบรคเกอร์จึงเป็นตัวเลือกแรกๆ สำหรับที่ต้องการจะทำธุรกิจประกันภัย

ไม่มีประสบการณ์ หรือทำงานประจำ ก็ทำธุรกินี้ได้ ไม่มีหน้าร้าน ก็ทำธุรกิจนี้ได้ เราสอนทำธุรกิจฟรี สมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ เพื่อซื้อประกันราคาสมาชิก รับส่วนลดตลอดชีพ โทร 0871464000